Thứ bảy, 19/10/2019 - 23:12|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT LÊ HOÀN
 • Hà Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCH Công Đoàn, Tổ trưởng tổ nữ công
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0976848482
  • Email:
   lamhang.lehoan@gmail.com
 • Phạm Đức Mạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCH Công Đoàn, Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   01667861509
  • Email:
   ducmanhpham195@gmail.com
 • Lê Thị Niềm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế Toán
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0913097200
  • Email:
   lethiniem30586@gmail.com
 • Nguyễn Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, Chủ tịch Công Đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0914407536
  • Email:
   nguyentuanducco@gmail.com