Friday, 22/10/2021 - 23:31|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT LÊ HOÀN

BCH Công Đoàn

 • Hà Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCH Công Đoàn, Tổ trưởng tổ nữ công
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0976848482
  • Email:
   lamhang.lehoan@gmail.com
 • Nguyễn Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, Chủ tịch Công Đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0914407536
  • Email:
   nguyentuanducco@gmail.com