Saturday, 19/10/2019 - 23:05|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT LÊ HOÀN
 • Hoàng Thị Mai Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó BT Đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0986218788
 • Nguyễn Xuân Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó BT Đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0835920057
 • Lê Trung Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BT Đoàn trường, Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0904722193
  • Email:
   lethanh.lehoan@gmail.com