Thứ sáu, 21/02/2020 - 08:06|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT LÊ HOÀN

Kế hoạch Thi chọn học sinh giỏi cấp trường năm học 2017 - 2018

Kế hoạch Thi chọn học sinh giỏi cấp trường năm học 2017 - 2018

SỞ GD-ĐT GIA LAI

TRƯỜNG THPT LÊ HOÀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 99/KH-THLH

Đức Cơ, ngày 8 tháng 9 năm 2017

                                                                                                                   

KẾ HOẠCH

Thi chọn học sinh giỏi cấp trường năm học 2017 - 2018

 

Căn cứ văn bản hợp nhất 22/VBHN-BGDĐT ngày 25/8/2014 của Bộ GDĐT về việc ban hành quy chế thi chọn học sinh giỏi Quốc gia;

Công văn 5259/THPT ngày 14/6/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về “Điều lệ tổ chức thi giải toán trên máy tính Casio”;

Căn cứ văn bản số 1538/ SGDĐT- GDTrH của Sở GD-ĐT Gia Lai ngày 25/8/2017 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018;

Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018 của trường THPT Lê Hoàn;

Bộ phận chuyên môn Trường THPT Lê Hoàn xây dựng kế hoạch thi chọn học sinh giỏi cấp trường năm học 2017– 2018 như sau:

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU          

- Thi chọn học sinh giỏi cấp trường nhằm động viên, khuyến khích người dạy và người học phát huy năng lực sáng tạo, dạy giỏi, học giỏi; góp phần thúc đẩy việc cải tiến, nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo các hoạt động giáo dục trong nhà trường; đồng thời phát hiện người học có năng khiếu về môn học để tạo nguồn bồi dưỡng tham gia dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thực hiện mục tiêu đào tạo nhân tài cho đất nước.

- Thi chọn học sinh giỏi cấp trường và thi giải toán trên máy tính cầm tay phải đảm bảo yêu cầu an toàn, nghiêm túc, chính xác, khách quan, công bằng và đảm bảo tính giáo dục cao.

B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

I. THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

1. Môn thi, hình thức thi

- Môn thi văn hóa: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tin học.

- Môn thi máy tính cầm tay: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học.

- Hình thức thi: Theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút. Riêng môn Tiếng Anh có thi phần nghe.

2. Đối tượng dự thi

Tất cả học sinh năm học 2017 -2018  trường THPT Lê Hoàn.

Mỗi học sinh được đăng ký 01 môn trong 09 môn văn hóa và 01 môn máy tính cầm tay.

3. Điều kiện dự thi

Học sinh dự thi phải có kết quả năm học 2016 -2017: điểm Trung bình môn đăng ký dự thi từ 6,5 điểm trở lên; học lực và hạnh kiểm đạt từ loại Khá trở lên.

4. Đăng ký dự thi

Thời gian đăng ký dự thi: Học sinh đăng ký môn thi tại thầy/cô chủ nhiệm. Thầy/cô chủ nhiệm lập danh sách chuyển đến nhà trường trước ngày 14/9/2017.

5. Nội dung chương trình thi: Theo chương trình THPT chuẩn do Bộ GDĐT ban hành.

6. Ra đề thi

          Tổ trưởng/Tổ phó các bộ môn chịu trách nhiệm thống nhất soạn thảo đề thi (tự luận), đáp án phải đảm bảo tính chính xác, khoa học, phân loại được trình độ học sinh.

+ Lưu ý: * Về đề thi:    - Thời gian làm bài là 120 phút (không kể giao đề).

     - Thang điểm: 20 điểm, không làm tròn.

* Về đáp án:   - Phải rõ ràng, chi tiết.

            Đề thi và đáp án đánh máy vi tính (đề thi, đáp án riêng; đúng theo mẫu sau. Đề thi phải ghi rõ có mấy trang, đánh số từng trang và có chữ “HẾT” tại nơi kết thúc đề.

SỞ GD – ĐT GIA LAI

TRƯỜNG THPT LÊ HOÀN

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2017 – 2018

Môn thi:………………..

(Thời gian làm bài: 120 phút, không kể giao đề)

- Thời gian nộp đề thi và đáp án: Trước ngày 14/9/2017

- Coi thi và chấm thi: Ngày 15,16/9/2017

- Xét duyệt, công bố kết quả: 16/9/2017

- Về quy trình tổ chức coi thi và chấm thi thực hiện đúng theo Quy chế thi học sinh giỏi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II. HỘI ĐỒNG COI THI VÀ CHẤM THI

Hội đồng coi thi và chấm thi do Hiệu trưởng ra quyết định

- Coi thi: đảm bảo 1 phòng thi gồm 2 giám thị.

- Chấm thi: tiến hành theo quy định: rọc phách, chấm chung, một bài thi được 2 giám khảo chấm độc lập.

III. TỔ CHỨC THI 

1. ĐỊA ĐIỂM VÀ LỊCH THI

         - Địa điểm: Trường THPT Lê Hoàn. 

          - Lịch thi: Thi trong hai ngày 15, 16/9/2017

Thứ/ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian phát đề

Thời gian tính giờ

Thời gian làm bài

Ghi chú

Thứ 6

15/9/2017

Sáng

Văn,Toán, Sinh, Sử

7hh15

7h20

120 phút

 

Chiều

Lý, Hóa, Anh, Tin,  Địa

13h15

13h20

120 phút

Môn Tiếng Anh có phần nghe

Thứ 7

16/9/2017

Sáng

Máy tính cầm tay

7h15

7h20

120 phút

 

 

2. XỬ LÝ KẾT QUẢ

          Bài thi được chấm theo thang điểm 20 (nếu đề ra thang điểm khác thì chấm xong quy về thang điểm 20).

Tỷ lệ giải đối với mỗi môn thi và mức điểm để xét các loại giải:

a. Tỷ lệ giải đối với mỗi môn thi:

Tổng số giải từ Khuyến khích trở lên không quá 50% số thí sinh dự thi. Trong đó, tổng số giải Nhất, Nhì, Ba không quá 60% tổng số giải; số giải Nhất không quá 5% tổng số giải.

b. Mức điểm để xét các loại giải:

            - Giải nhất: đạt từ 17 đến 20 điểm

          - Giải nhì: đạt từ 15 đến dưới 17 điểm 

          - Giải ba: đạt từ 13 đến dưới 15 điểm

          - Giải khuyến khích: từ 10 điểm đến dưới 13 điểm

          Nhà trường căn cứ kết quả của Hội đồng chấm thi để xét công nhận học sinh giỏi cấp trường và thành lập đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2017 -2018

3. KINH PHÍ TỔ CHỨC

            Thực hiện theo quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận:

- TTCM, GVCN;

- Website cơ quan;

- Lưu VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Tèo

 

                                                                        

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 59
Hôm qua : 437
Tháng 02 : 5.778
Năm 2020 : 10.450