Phong trào thi đua xây dựng trường học “ Xanh – sạch – đẹp – an toàn” do sở GD&ĐTGia Lai phát động từ năm học 2016 – 2017 và vẫn còn tiếp tục cho đến nay